Contact us

Łukasz Bonczol

Head of Business

Tel. +48 600 540 577

E-mail: [email protected]

Company registration details

Trasee sp. z o. o.

Plac Solny 15

50-062 Wrocław, Poland


KRS: 0000782989

NIP: 8982250026

REGON: 383149640


VI Wydział Gospodarczy KRS - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Wysokość kapitału zakładowego: 7100,00 zł