Contact us

Łukasz Bonczol

Head of Business

Tel. +48 600 540 577

E-mail: [email protected]

Current office

Millennium Tower II

ul. Strzegomska 42B

53-611 Wrocław, Poland

Company registration details

Trasee sp. z o. o.

ul. Gdańska 13/210

50-344 Wrocław, Poland


KRS: 0000782989

NIP: 8982250026

REGON: 383149640


VI Wydział Gospodarczy KRS - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Wysokość kapitału zakładowego: 7100,00 zł