Contact us at [email protected]

Company details

Trasee sp. z o. o.

ul. Gdańska 13/210

50-334 Wrocław, Poland

KRS: 0000782989

NIP: 898225002

REGON: 383149640

Tel. +48 607 477 026

E-mail: [email protected]

VI Wydział Gospodarczy KRS - Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

Wysokość kapitału zakładowego: 7100,00 zł