Wybrane zastosowania

Zarządzanie kolejką

Anonimizacja wideo

Zliczanie i klasyfikacja aut

Liczenie osób

Detekcja i rozpoznawanie przedmiotów

Rozpoznawanie wzorców zachowań

Inspekcje przemysłowe

Generowanie heatmapy

Wykrywanie wykroczeń drogowych

Wykrywanie wypadków

Alerty o włamaniach i napadach

Testowanie A/B klientów

Przekraczanie linii

Wykrywanie i liczenie zwierząt

Zarządzanie przestrzenią parkingową

Zgodność sprzętu ochronnego

Kontrola towaru

Czytanie tablic rejestracyjnych