Rozwiązania Computer Vision dla bezpieczeństwa

Gdzie błędy nie wchodzą w grę

CHROŃ NEWRALGICZNĄ INFRASTRUKTURĘ

Gdziekolwiek - od ochrony granic do bezpieczeństwa korporacyjnego - sztuczna inteligencja potrafi zwiększyć skuteczność monitoringu wizyjnego. Wykrywaj anomalie i określone wzorce zachowań, ogień i dym. Reaguj na intruzów i naruszenia stref zakazanych.

ZAPOBIEGAJ ŚMIERTELNYM WYPADKOM

Sieci neuronowe mogą zostać wytrenowane do rozpoznawania zachowań potencjalnie skutkujących wypadkami - takich jak przekraczanie oznakowanych linii czy osoby leżące na torach, jak również samobójcy pokonujący barierkę na moście.

WYKRYWAJ POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE SYTUACJE

Wykrywaj zabronione czy potencjalnie niebezpieczne przedmioty, takie jak broń, pozostawiony bez opieki bagaż oraz bójki uliczne. Pomóż personelowi bezpieczeństwa skupić się na tym co w danym momencie najważniejsze, dzięki alertom i powiadomieniom na wielu urządzeniach.

REAGUJ W OKAMGNIENIU

Wysyłaj patrole na czas dzięki alertom i powiadomieniom wysyłanym na wiele urządzeń. Powiększ obraz z kamer, gdzie dzieje się coś co wymaga pilnej reakcji. Wyeliminuj ludzki błąd i nieprawidłowy osąd w kluczowych momentach.

OKIEŁZNAJ TŁUMY

Zliczaj duże zbiorowiska i strumienie osób. Wykrywaj zgromadzenia. Reaguj w czasie rzeczywistym i nie dopuszczaj by sprawy wymknęły się spod kontroli. Zabezpieczaj wiece, koncerty i inne wydarzenia. Zapewnij odpowiednią obecność policji i personelu medycznego.

ZAPOBIEGAJ STRATOM I GRABIEŻY

Począwszy od ochrony hałd surowców, a na kradzieżach sklepowych kończąc. Sieci neuronowe można wyszkolić do wykrywania określonych wzorców ruchu z udziałem ludzi, przedmiotów i pojazdów. Wyposaż swoje siły bezpieczeństwa w technologię jutra.

ZAPANUJ NAD RUCHEM DROGOWYM

Licz i klasyfikuj pojazdy, zidentyfikuj dni i godziny szczytu. Błyskawicznie wykrywaj i diagnozuj wąskie gardła. Dokumentuj wykroczenia. Planuj ruch zgodnie z danymi historycznymi i prognozami. Spisuj i ewidencjonuj tablice rejestracyjne przejeżdżających pojazdów.