Analityka obrazu dla handlu

Gdy liczy się każdy klient...

ZARZĄDZAJ KOLEJKAMI

Zapobiegaj utraconej sprzedaży i zmniejsz odsetek rezygnacji klientów. Przyspiesz cykl konwersji gotówki. Utrzymuj zaangażowanie oczekujących klientów i zwiększ ich satysfakcję na zakupach.

ZWIĘKSZ WSPÓŁCZYNNIKI KONWERSJI

Przeprowadzaj testy A/B. Porównuj dane z poszczególnych lokalizacji. Korzystaj z benchmarków by analizować jak wypadają między sobą i na tle wskaźników branżowych.

POZNAJ SWOJE SKLEPY LEPIEJ

Mierz liczbę przechodniów i skuteczność wystaw sklepowych. Sprawdzaj gdzie najczęściej spędzają czas klienci. Projektuj przestrzeń sklepową by jak najlepiej wykorzystać każdy metr.

OPTYMALIZUJ ROZMIESZCZENIE PRODUKTÓW

Dzięki mapom ciepła zyskasz wgląd we wzorce zachowań odwiedzających i opracujesz strategię merchandisingowe by jak najlepiej je wykorzystać. Zmieniaj rozmieszczenie asortymentu aby maksymalizować rotację.

DOSTOSUJ OBŁOŻENIE PERSONELU DO PROGNOZ RUCHU

Zidentyfikuj dni i godziny szczytu. Zaplanuj zmiany i rozmieszczenie załogi w oparciu o prognozy i dane historyczne. Dostosuj dostawy i zapasy. Identyfikuj trendy i wąskie gardła.

WZNIEŚ CODZIENNE ZARZĄDZANIE NA WYŻSZY POZIOM

Wyposaż kierowników sklepów w narzędzie do podejmowania trafnych decyzji opartych o twarde dane. Formułuj i śledź KPI. Wyznaczaj zespołom realistyczne cele pokazując im co działa i dlaczego.