Obdarz urządzenia możliwościami widzenia i rozumienia obrazu

Rozwiązania Computer Vision dla przemysłu

INSPEKCJE PRZEMYSŁOWE

Zapewniamy dokładną wizualną kontrolę jakości w szybko działających środowiskach produkcyjnych.Algorytmy sztucznej inteligencji oparte o sieci neuronowe i głębokie uczenia są bardziej niezawodne niż najlepiej wyszkolony personel.

LEAN MANAGEMENT

Śledź ścieżki przemieszczania się personelu i rejestruj nawyki by tworzyć mapy ciepła i diagramy spaghetti. Wyeliminuj straty czasu i energii. Pokaż pracownikom zwizualizowane dane by wspólnie przedyskutować metody ulepszenia pracy.

ZWIĘKSZ BEZPIECZEŃSTWO

Sztuczna inteligencja potrafi znacznie zwiększyć skuteczność monitoringu wizyjnego. Szybciej reaguj na naruszenia bezpieczeństwa, wykrywaj intruzów, kradzieże i szpiegostwo przemysłowe. W porę ostrzegaj personel dzięki alertom i powiadomieniom.

AUTONOMICZNE ROBOTY INSPEKCYJNE

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do automatycznego sterowania robotami dokonującymi przeglądów konstrukcji i instalacji przemysłowych. Wykrywaj pęknięcia na zaporach wodnych i uszkodzenia podwodnych kabli i rurociągów. W przewidywalnym otoczeniu pozwalaj robotom podejmować autonomiczne decyzje.

WIZUALNA KONTROLA ZAPASÓW

Naucz maszyny sprawdzać poziom zapasów w magazynach na podstawie analizy obrazu z kamer. Wykorzystaj kamery systemów bezpieczeństwa do zbierania dodatkowych informacji o przestrzeni magazynowej. Zintegruj analitykę obrazu z systemem ERP.